Installation och service

En bra utförd gasolinstallation är en säkerhet du inte vill vara utan.

Att själv göra en gasolinstallation kräver ingen behörighet, och det behöver inte heller vara så svårt så länge du har fått rätt information och rätt material. Dock rekommenderar vi alltid alla att först fråga oss på Gasolspecialisten för att få den information du behöver för att kunna utföra installationen på ett korrekt och säkert sätt. Vill du dessutom helt vara på den säkra sidan, så utför vi så klart installationen på plats åt dig. Vår ambulerande service utför även reparationer och vår kunniga personal ger mer än gärna tips och råd om hur du kan använda gasol effektivt i förhållande till andra energialternativ. Det är inte för intet som vi kallas gasolspecialister.

Utöver privata hushåll som villan, husvagnen och båten så levererar vi på Gasolspecialisten gasol till industrier, skolor och sjukhus där vi utför såväl nyinstallationer som reparationer. Vi tar hand om all service som har med gasol att göra, självklart på ett mer än säkert sätt.

Vi utbildar och anordnar även kurser i hur du hanterar gasol.