Bra att veta

Gasol är ett bränsle som består av antingen propan eller butan eller en blandning av dessa. I Sverige används vanligen gasol som till minst 95 % består av propan. Internationellt används beteckningen LPG, Liquefied Petroleum Gas. Det är ett väldigt rent bränsle som vid fullständig förbränning ger en slutprodukt huvudsakligen bestående av koldioxid, kväveoxid och vatten.

De flesta förknippar gasol med grillning och en god köttbit trots att den dominerande användningen sker inom industrin. Endast fyra procent av all gasol som säljs i Sverige säljs som flaskgasol till gasolgrillar och andra privata anläggningar. Den betydligt största delen går till industrin i form av värmebehandling av stål och metall, pappersindustrins torkprocesser och livsmedelsindustrins rostning och bakning av kaffe. Gasol utvinns ur naturgas och råolja, har lägre koldioxidutsläpp än både olja och kol och bidrar därmed mycket mindre till växthuseffekten.

På Gasolspecialisten värnar vi alltså både om extra gott kött och om en välmående omgivning.