Myggjagare

Maskinen SkeeterVac 35 är designad för att ”utrota” knotten och myggen i din omgivning!
Knottfångarens ”huvud” är placerad på den höjd som knotten och myggen svärmar på. Den här knott- och myggspecialisten en fångstkorg med ett finmaskigt nät som gör att de knott och mygg som inte fångas på klisterpapperet blir kvar i fångstkorgen istället. Myggfällan minskar avsevärt besväret med stickande insekter som knott och mygg. Den är lätt att förflytta, enkel att sköta, är tyst, luktfri och barnsäker. Lockar och fångar hela dygnet. Har ett upptagningsområde på 5000 kvadratmeter.