Viktiga riktlinjer vid gasolanvändning

Här nedan får du som gasolanvändare lite nyttiga tips, råd och riktlinjer. Är något oklart så slår du bara en signal till oss på Gasolspecialisten.

Flaskanslutningar
Packningar i anslutnings- och reduceringsventiler skall kontrolleras vid flaskbyte och bytas varje år då de utsätts för fullt flasktryck. En reduceringsventil bör bytas efter tio år, då risken annars finns att tätningen eller membranet går sönder och börjar läcka. Alla reduceringsventiler är datummärkta för att du skall kunna se när det är dags att byta ut dem.

Slangar
En gasolslang bör vara orangefärgad och vara märkt med ett nummer beroende på slangkvalitet (stål- eller textilarmering). Vår vanligaste slang är 8 mm och märkt med EN559 samt -30° för att tala om att den håller i vårt klimat. Slangen skall vara märkt med tillverkningsår, får inte vara över en viss längd och får ej dras genom yttervägg eller bärande konstruktion. I övrigt alltid med nötningsskydd.

Läcktest
En läckindikator bör alltid monteras i ett gasolsystem för att klara av den egenkontroll du är skyldig att göra. Det finns två olika system att välja på, antingen ett med bubbelindikator eller med manometer. Vill du öka säkerheten ytterligare kan du montera en gasolvarnare som tjuter vid läckage och ha en magnetventil som stänger gasoltillförseln. Dessa två enheter kräver ström, minst 12 V.

Rörledning
Rörledningar för gasol skall vara av koppar eller likvärdigt material. Våra standarddimensioner är 6-8-12-15-18-22 mm. Rören ska vara välklamrade och använder du ett mjukglödgat rör måste du montera stödhylsa för att inte skada röret. Alla skarvar ska vara inspekterbara utan hjälp av verktyg, och en rörledning genom bärande konstruktion ska skyddas med stålrår. I övrigt endast nötningsskydd.

Kopplingar
Alla kopplingar måste vara avsedda för gasol. Gängförband skall limmas med godkänt lim, gängtejp eller lin får inte användas. Om du använder en koppling med enkelkona så se till att vända skärringen åt röränden.

Avstängningsventiler

Alla ventiler måste vara avsedda för gasol och vara märkta med ordet gasol, alternativt att vredet är gult eller orange. Det ska alltid sitt en ventil före varje förbrukare.

Gasolapparater

Alla apparater som är avsedda för båt, husvagn, hemmet eller restaurangen som används för privat bruk ska vara CE-godkända. Observera att detta dock inte gäller löd- och värmebrännare. Alla apparater för inomhusbruk ska vara utrustade med tändsäkring som stänger av gasoltillförseln inom 90 sek om lågan slocknar. Vissa apparater ska vara anslutna till avgaskanal om de är avsedda för kontinuerlig drift med en effekt på 2,6 kW eller mer, de har en effekt på mer än 12 kW, de är installerade i rum mindre än 7m³ och om de är utrustade med avgaskanal från tillverkaren.